Return to Proiecte

Sărbători în Europa

PROIECT EDUCAŢIONAL

SĂRBĂTORI ÎN EUROPA

 

A. Denumirea proiectului

 

a) Titlul proiectului: “Sărbători în Europa”

b) Tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie pentru dezvoltare personală

c) Tipul proiectului: Naţional

 

B. Aplicantul: Şcoala cu clasele I-VIII Piatra, structură a Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu”

Coordonatori: Ruse Anca, profesor limbă engleză

Tarachiu Irina, învăţător

Stroe Loredana, profesor de desen                                                                                                                          Petculescu Anca, profesor de limba română

Moise Mihaela, profesor limba franceză

Corina Simeanu, profesor limba română- Școala cu clasele I-VIII, nr. 5       Râmnicu Vâlcea

 

Experienţă: Proiectul a luat fiinţă în anul şcolar 2009 – 2010 reprezentând un real succes. A fost, de asemenea inclus în CAE la poziţia 275 sub numele de “Sărbătoarea primăverii”. Cu aseastă ocazie au fost implicaţi elevi din diferite şcoli din mai multe judeţe din ţară.

 

C. Argument:

Un rol esenţial în evoluţia spirituală a copilului îl are arta cu atat mai mult cand reflecta contactul cu frumuseţea mediului înconjurător. Educarea gustului artistic, a sensibilităţii estetice (artistico-plastice şi lingvistice) a elevilor contribuie la formarea unei personalitati echilibrate, care va cultiva relaţii bazate pe sentimente umane, pe principii de etică, estetică si echitate la locul de munca. Imaginaţia îndrăzneaţă figurează printre cele mai de seamă caltăţi ale om modern. Însuşirile personalităţii creatoare a elevilor sunt polarizate de sensibilitatea acestora. Prelucrarea cu răbdare şi pricepere a unor materiale diverse contribuie la formarea aptitudinilor şi deprinderilor creativ-aplicative şi estetice.

Având în vedere nevoia de comunicare, de relaţionare cu persoane de alte culturi care provin din diverse colţuri ale lumii, iar limba de circulaţie internaţională este limba engleză, cei mici sunt încurajaţi să se exprime artistic şi în altă limba, alta decat cea maternă.

 

D. Descrierea proiectului

 

a) Obiectiv general/Scopul:

Dezvoltarea personalităţii copilului prin valorificarea potenţialului creativ, prin stimularea interesului pentru artă şi cunoaşterea limbilor străine.

 

b) Obiective specifice:

O1: valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor;

O2: dezvoltarea simţului artistic şi a capacităţii de a comunica prin intermediul artei;

O3: antrenarea elevilor în activităţi directe şi variate ce duc la formarea şi afirmarea personalităţii creatoare;

O4: stimularea elevilor în utilizarea limbilor engleză şi franceză în creaţiile literar-artistice

 

c) Grup ţintă:

Elevi ai claselor I-VIII  din toate judeţele ţării;

 

d) Durata proiectului: 15 noiembrie 2011 – 6 aprilie 2012

e) Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

–        Descoperirea elevilor cu reale aptitudini spre creaţii literare şi artistico-plastice;

–        Stimularea potenţialului artistico-creativ al copiilor;

–        Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce la creşterea cantitativă şi calitativă a acestora;

–        Dezvoltarea comunicării la copiii participanţi, prin propriile creaţii;

 

 

f) Modalităţi de monitorizare şi evaluare:

–        Prezentarea materialelor care ilustrează aspect din activităţile desfăşurate ;

–        Realizarea unei reviste cu cele mai reprezentative fotografii selectate conform criteriilor precizate;

–        Realizarea unor expoziţii tematice cu lucrarile artistico-plastice ale participanţilor;

–        Expunerea lucrărilor pe https://art.scoala-online.eu

 

g) Parteneri implicaţi în proiect:

–        Inspectoratul Şcolar Judeţean  Constanţa

–        Casa Corpului Didactic  Constanţa

–        Palatal Copiilor Constanţa

 

h) Resurse :

 • Umane: cadre didactice, elevii, parinţii
 • Materiale: aparat foto, laptop, videoproiector, panouri plută, materiale birotică

 

E. SECTIUNILE PROIECTULUI:

 1. Desene (în acuarela, tempera, creioane colorate; format A4), afişe, felicitări, fotografii – pentru elevii claselor I-VIII
 2. Compuneri, poezii (în limba română, limba engleză)- pentru elevii claselor III-VIII
 3. Desen realizat pe baza unei poezii alese(III-VIII).

F. Evaluarea proiectului:

Evaluarea  se va realiza în două etape:

 1. La nivelul şcolii
 2. La nivelul CCD Constanţa

 

Cadrele didactice vor primi adeverinţe de participare eliberate de Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”, ISJ Constanta şi CCD Constanta.

G. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului:

–        Elevi;

–        Cadre didactice;

 

H. Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii şi asupra partenerilor:

Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării. Prin derularea activităţilor se va crea un climat de întelegere, toleranţă, comunicare empatică.

 

I. Continuitatea/sustenabilitatea proiectului:

Copilul va fi mereu în centrul atenţiei dascălilor, iar produsele micilor artişti ne vor fi un imbold pentru continuarea proiectului.

 

J. Bugetul – proiectul nu impune un buget foarte mare, resursele financiare fiind constituite de achitarea taxei de participare – 3 lei/participant.

 

K. Activitaţile de promovare/mediatizare şi de diseminare:

–        Forum ISJ Constanţa;

–        Mass-media locală;

–        Panouri , expoziţii în instituţiile partenere;

–        https://art.scoala-online.eu

 

INFORMAŢII:

 • Pentru desenul realizat pe baza unei poezii alese de elevi; se vor  folosi două coli A4- pe o coală va fi scrisă poezia, în limba română sau în limba engleză-creaţie proprie sau a unui autor cunoscut, iar pe cealaltă coală se va realiza desenul reprezentativ pentru poezia aleasă, cele două urmând a fi prinse cu o agrafă vor fi realizate în concordanţă cu temele fiecărei  etape (conform planului de activităţi); pe spatele lucrărilor, în colţul din dreapta  jos se vor trece urmatoarele date: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator, şcoala, localitatea şi judeţul;
 • Numărul lucrarilor pentru fiecare cadru didactic este nelimitat;
 • Pentru fiecare participant se percepe o taxă de participare de 3 lei (banii fiind utilizaţi în realizarea diplomelor şi adeverinţelor); fiecare elev poate participa cu mai multe lucrari şi la mai multe secţiuni;
 • Lucrarile înscrise în concurs nu se restituie;
 • Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte , la un rand şi jumatăte, cu margini egale de 2 cm;  titlul va fi scris cu arial 14 Bold, centrat;  la 2 randuri de titlu se vor scrie autorul şi scoala (Arial 12, aliniat dreapta);  la 2 randuri se scrie conţinutul lucrării (Arial 12, justify); obligatoriu sa conţină semne diacritice. Compunerile/ poeziile elevilor  vor fi trimise şi pe mail la adresa: anca_trita@yahoo.com conform programului de activităţi.
 • Depunerea lucrărilor, a fişei de înscriere (înregistrată, semnată şi ştampilată de director şi de cadrul didactic participant), împreună cu un plic A4 autoadresat timbrat şi a sumei aferente numărului de lucrari care participă la concurs, se va face prin poştă, respectand termenul fiecărei activităţi, pe adresa:

 

Prof. Ruse Anca

Şcoala cu clasele I-VIII Piatra

 Str. Şcolii nr. 7

 Jud. Constanţa

Cu menţiunea: Pentru concurs.

 

 • Fiecare cadru didactic va avea propria fişă de înscriere, indiferent de numarul de lucrari coordonate de aceştia.
 • Se vor acorda locurile I, II si III pentru fiecare secţiune şi nivel de şcolarizare, diplome de participare pentru restul elevilor, precum şi adeverinţe cadrelor îndrumatoare.

Calendarul activităţilor:

Nr.crt.

Activitatea/ Secţiunea

Termen

1.

A venit iarna!Expoziţie de desene (clasele I-VIII)Creaţii literare în limba română, engleză sau franceză (clasele II-VIII)Felicitări cu mesaj  în limba română, engleză sau franceză (clasele I-VIII)Expoziţie de desene realizate pe baza unor poezii alese (clasele III-VIII)Fotografii

5 decembrie 2011

2.

Fantezii de Paste!Expoziţie de desen(clasele I-VIII)Creaţii literare în limba română, engleză sau franceză (clasele II-VIII)Felicitări cu mesaj  în limba română, engleză sau franceză (clasele I-VIII)Expoziţie de desene realizate pe baza unor poezii alese (clasele III-VIII)

19 martie 2012

 

 

Model de etichetă pentru lucrare:

 

Titlul lucrării:

Numele şi prenumele elevului:

Clasa:

Şcoala:

Loc.

Îndrumător:

 

 
  

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE – PROIECT EDUCAŢIONAL

 

“SĂRBĂTORI ÎN EUROPA”

 

 

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII PIATRA

 

1. Şcoala ……………………………………………………………………

      Adresa:…………………………………………………………………

           Loc:………………………….Jud:………………………………………

2. Numele şi prenumele îndrumătorului ……………………………………..………….

3. Adresa de e-mail

………………………………………………………………………………

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Titlul lucrării

Secţiunea

     
     
     
     
     

 

 

Director,                                                                                           Cadru didactic,


Prezentare realizata pentru dumneavoastra de: Corina & Bogdan Simeanu

Folosim și cookies din motivele menționate pe pagina -> Politica de confidențialitate X

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien