Return to Proiecte

Lumină din lumina învierii

 

Stema MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE

EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI

RADIO REŞIŢA

EDITURA NEUTRINO

BISERICA ORTODOXĂ BOZOVICI

PRIMĂRIA COMUNEI BOZOVICI

LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU” BOZOVICI


CREDINŢĂ CULOARE CUVÂNT ŞI CÂNT REVĂRSATE ÎNTR-UN GÂND

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ

Ediţia a V-a 25.03.2013

INIŢIATOR:

LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU “ BOZOVICI

Persoană de contact –prof. înv. primar Cherescu Claudia

E-mail coordonator concurs : cherescuclaudia@yahoo.com

pag1

MOTIVAREA PROIECTULUI

Interesul copiilor pentru tainele slovelor, şi măiestria penelului, îmbinată cu puterea unei pete de culoare, cunoaşterea tradiţiilor şi păstrarea acestora au fost motivele pentru care an de an tot mai mulţi elevi s-au implicat în proiectul nostru.

Prin participarea la acest proiect elevii îşi vor dezvolta spiritul de echipă – (în realizarea lucrărilor colective), îşi vor testa aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare calitătile artistice şi competenţele dobândite în decursul anului şcolar.

Scopul concursului este de a contribui la descoperirea unor talente ascunse, la stimularea aptitudinilor elevilor, la promovarea culturii tradiţionale dar şi la dezvoltarea relaţiilor dintre ei, toate acestea realizate prin lucrările lor.

Ne-am gândit la un mod prin care am putea implica elevii în activităţi ce urmăresc dezvoltarea potenţialului lor creator, dar şi cum să îi facem pe copii să dorească să cunoască unele tradiţii şi obiceiuri legate de cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Am găsit de cuviinţă ca valorificarea acestui potenţial creator, elevii să îl realizeze prin creaţii literare şi plastice

Sărbătoarea Sfintelor Paşti, este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, ea este vastă atât în semnificaţii cât şi în obiceiuri. Nu putem însă vorbi de această sărbătoare fără să amintim şi de perioada ce precede această sărbătoare perioada Postului Mare, Floriile Bunavestire.

Dragostea copiilor pentru această sărbătoare, talentul copiilor în domeniul literar şi artistico-plastic, participarea în număr tot mai mare de la o ediţie la cealaltă sunt câteva dintre motivele care ne-au îndemnat să continuăm acest concurs intitulat ,,Lumină din Lumina Învierii’’.

Nu trebuie să uităm faptul că rolul nostru al dascălilor este de a-i încuraja pe copii, de a le deschide noi orizonturi, dezvoltându-le imaginaţia creatoare dar si de a-i face, să înveţe să preţuiască si să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul românesc dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie.

INIŢIATOR:

Iniţiatorii proiectului:

I.S.J.Caraş-Severin – Inspector înv. primar, prof. Stoinel Ilie Dan

Inspector activităţi educative, prof. Ion Chiosa

Inspector religie prof. Sorin Oţelariu

Inspector Lb. română prof. Adriana Dudaş Vasile

Liceul Teoretic Eftimie Murgu Bozovici

prof. înv. Cherescu Claudia – coordonator proiect

 • Prof. Tudor Simion – se ocupă de organizarea proiectului.
 • Prof. Stanciu Loredana – monitorizarea şi organizarea proiectului
 • Prof. Băcilă Ana- se ocupă de elaborarea şi coordonarea proiectului
 • Prof. Surulescu Vidosava – se ocupă de elaborarea şi coordonarea proiectului
 • 20 elevi care fac parte din echipa de proiect şi participă la elaborarea şi desfăşurarea proiectului

Persoană de contact

E-mail coordonator concurs : cherescuclaudia@yahoo.com

SCOP

Scopul acestui concurs este de a valorifica potenţialul imaginativ şi creator al elevilor din clasele I-VIII de a descoperi şi dezvolta aptitudinile literare şi plastice şi de a stimula elevii în implicarea activităţilor extraşcolare. Proiectul mai urmăreşte dezvoltarea laturii afective a personalităţii prin educarea laturii moral creştine, de a contribui la descoperirea unor talente, la stimularea aptitudinilor elevilor, la promovarea culturii tradiţionale, la dezvoltarea relaţiilor dintre ei,precum şi dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite;

Valorificarea potenţialului creator al elevilor, realizându-se prin realizarea lucrărilor plastice şi a creaţiilor literare ale acestora stimulând astfel dezvoltarea gândirii critice şi creative ale elevilor.

OBIECTIVE URMĂRITE

 • dezvoltarea aptitudinilor literare şi plastice;
 • dezvoltarea competenţelor de elaborare a unor texte originale în proză sau versuri;
 • implicarea activă în activităţile extraşcolare;
 • Stimularea competiţiei;
 • Identificarea elevilor cu talent literar şi plastic;
 • Stimularea abilităţilor şi competenţelor TIC;
 • Promovarea imaginii unităţii şcolare iniţiatoare si a celor participante la concurs;
 • Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale legate de tema dată în creaţiile literare sau plastice, folosind tehnici şi metode cunoscute de ei;
 • Conştientizarea şi implicarea părinţilor în desfăşurarea activităţilor propuse;
 • să promovarea capacitătile creatoare ale elevilor prin organizarea de expozitii cu lucrările lor;
 • valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei artistico-plastice, a literaturii.

SECŢIUNI

– Creaţii literare în versuri sau în proză

– Creaţii plastice, desene, picturi.

– Colaje – se pot folosi diferite materiale din natură, materiale refolosibile ş.a

– Prezentări PPT,- realizate de elevi cu tematica dată – Sărbătorile Pascale –

– dramatizări, scenete, programe artistice înregistrate video – trimise pe DVD sau online) având ca temă sarbătorile premergatoare Învierii Domnului (Bunavestire, Floriile) precum şi Învierea Domnului Iisus Hristos

ECHIPA DE PROIECT

a. I.S.J.Caraş-Severin – Inspector înv. primar, prof.Stoinel Ilie Dan

Inspector activităţi educative, prof. Ion Chiosa

Inspector religie prof. Sorin Oţelariu

Inspector Lb.română prof. Adriana Dudaş Vasile

b. Liceul Teoretic Eftimie Murgu Bozovici

 • prof. înv. Cherescu Claudia – coordonator proiect
 • prof. Tudor Simion – se ocupă de organizarea proiectului
 • prof.Stanciu Loredana – monitorizarea şi organizarea proiectului
 • prof. Băcilă Ana- se ocupă de elaborarea şi coordonarea proiectului
 • prof. Surulescu Vidosava – se ocupă de elaborarea şi coordonarea proiectului
 • 20 elevi care fac parte din echipa de proiect şi participă la elaborarea şi desfăşurarea proiectului

c. partenerii proiectului:

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE

EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI

RADIO REŞIŢA

EDITURA NEUTRINO REŞIŢA

BISERICA ORTODOXĂ BOZOVICI

PRIMĂRIA COMUNEI BOZOVICI

RESURSE

UMANE: -elevii claselor I-VIII de la şcolile participante

– învăţători, profesori coordonatori;

MATERIALE:

Necesare

Panouri pentru expoziţie, invitaţii

Camera video, diplome

Aparat foto

FINANCIARE:

Taxa de participare este de 10 lei pentru fiecare cadru didactic înscris, aceasta reprezentând contravaloarea CD-ului inscripţionat cu ISBN ce va conţine toate lucrările participante la concurs

Categorii de cheltuieli

Imprimarea diplomelor şi adeverinţelor de participare, editarea CD–ului cu ISBN, Organizarea expoziţiei, Cheltuieli organizare expoziţie

TEMPORALE:

Desfăşurarea proiectului se realizează în perioada 28.10.2012-30.11.2013

Primirea lucrărilor se va face în perioada 01.februarie 2013 – 20 martie 2013

Jurizarea lucrărilor: 25.martie.2013.

Expedierea diplomelor din 23 aprilie până în 30.iunie 2013

Jurizare prezentări PPT + programe artistice – 10 05.2013

Expedierea diplomelor la secţiunile prezentare PPT / – DVD programe artistice – noiembrie 2013

SPAŢIALE:

Locația expoziţiei – Casa Natională a Bisericii / Liceul Teoretic Eftimie Murgu Bozovici

EVALUAREA PROIECTULUI:

Evaluarea va fi:

iniţială la începutul proiectului, formativă pe tot parcursul derulării proiectului, prin monitorizarea acţiunilor şi activităţilor planificate; finală expoziţii portofolii, fotografii, aceasta va urmării stabilirea raportului dintre rezultatele obținute și cele intenționate, în cadrul propriei analize a activităţilor din şcoală, prin realizarea unui album cuprinzând activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Se va realiza prin: auto-evaluare şi inter-evaluare a colegilor noştri şi a beneficiarilor Ca metode de evaluare se vor folosi: observaţia, dezbaterea, analiza chestionarelor, jurnalul proiectului.

Prin numărul participanţilor, numărul lucrărilor prezentate în concurs, obiectivitatea evaluării lucrărilor, comunicarea între participanţii la proiect şi coordonatori se va realiza evaluarea externă a proiectului.

Persoane de contact – inst. Cherescu Claudia tel 0761145865

-prof. Băcilă Ana – 0760468447

-prof. Surulescu Vidosava 0740029343, 0751104773

CREDINŢĂ, CULOARE, CUVÂNT ŞI CÂNT REVĂRSATE ÎNTR-UN GÂND

* REGULAMENT

* Fiecare participant se înscrie trimiţând Formularul de înscriere anexat prin poştă odată cu trimiterea lucrărilor până în data de 20.03.2013 data poştei, la adresa CHERESCU CLAUDIA, Loc. BOZOVICI Str. ŞTEFAN CEL MARE nr. 304 cod: 327040 jud. Caraş Severin sau pe adresa LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU” BOZOVICI, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU 826, cod 327040 JUD.CARAŞ-SEVERIN cu menţiunea PENTRU CONCURSUL ,,LUMINĂ DIN LUMINA ÎNVIERII” . Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal la cadrele didactice organizatoare.

Nu se percepe taxă de participare pentru elevi.

SECŢIUNI:

TEMA CONCURSULUI Sărbătorile premergatoare Învierii Domnului (Bunavestire, Floriile) precum şi Patimile şi Învierea Domnului Iisus Hristos

I.Creaţii literare versuri sau proză

II.Creaţii plastice –

III.Colaje

IV. Prezentări PPT – realizate de elevi cu tematica dată – Sărbătorile Pascale –

– dramatizări, scenete, programe artistice înregistrate video – trimise pe DVD având ca temă sărbătorile premergatoare Învierii Domnului (Bunavestire, Floriile) precum şi Învierea Domnului Iisus Hristos

* Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări care să respecte tematica concursului. Concursul este fără taxă însă cadrul didactic va trimite suma de 10 lei reprezentând costul imprimării CD-ului incripţionat cu ISBN ce va cuprinde toate lucrările participante, imprimarea diplomelor, taxe poştale suplimentare, costuri organizare expoziţie. Această taxă se va trimite în plic odată cu expedierea lucrărilor.

* creaţiile literare în versuri sau în proză vor fi scrise de mâna participantului sau tehnoredactate ele vor respecta cerinţele de mai jos :

* pentru a putea publica lucrările trimiteţi lucrările listate însoţite şi de CD respectând urmǎtoarele cerinţe : redactarea pe format A4, pe o singurǎ parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 12, bold, centrat), la un rând de titlu se va scrie autorul, numele cadrului didactic, şcoala şi clasa; la douǎ rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12), lucrările scrise de mână vor fi scanate şi pot fi trimise pe adresa de e-mail cherescuclaudia@yahoo.com

* la desene şi colaje se va menţiona numele elevului participant, titlul lucrării , clasa şi numele cadrului didactic îndrumător în partea dreaptă jos faţă acestea vor fi trimise în folie de protecţie.

Pentru secţiunile de mai sus diplomele şi CD–urile se vor trimite pana la data de 30 iunie 2013

Se va trimite obligatoriu si un plic timbrat si autoadresat format A4

Jurizarea lucrărilor participante va avea loc în data de 25 martie 2013. Expoziţia cu lucrările elevilor se va organiza în sala mare a Casei Naţionale a Bisericii /Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu”. Materialele trimise nu se returnează.

La secţiunea dedicată prezentărilor PPT, programelor artistice, scenetelor, fiecare cadru didactic participant la această secţiune va trimite un DVD, cu înregistrările unor, scenete, dramatizări, etc având ca temă principală perioada Sărbătorilor Pascale şi Prepascale sau prezentări PPT realizate de către elevi, cu referire la Patimile şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Pentru a realiza o culegere cu titlul ,,Să dezlegăm tainele artelor” ce va cuprinde textele scenetelor de la secţiunea a IV- a, cadrele didactice interesate vor putea trimite pe e-mail textele tehnoredactate în format word (Times New Roman 12) sau pe un CD într-un plic cu menţiunea ,,Pentru secţiunea a IV-a a concursului Lumină din Lumina Învierii”.

Jurizarea la acestă secţiune va avea loc în 10 mai,diplomele la acestă secţiune vor fi trimise până la sfârşitul anului.

CRITERII DE EVALUARE

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

 • – creativitatea – exprimarea plastică originală; folosirea elementelor de limbaj plastic,
 • – imaginaţia elevilor, acurateţea lucrărilor, coerenţa textului, claritatea enunţurilor, varietatea lexicului, corectitudinea gramaticală
 • Aspectul general al lucrării şi calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuaţie, spaţii după semnele de punctuaţie
 • promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale referitoare tema concursului

Lucrările trimise trebuie să respecte condiţiile din regulament şi să corespundă vârstei.

Toate lucrăriile trimise vor fi prezentate în expoziţia amenajată în sala Casei Naţionale a Bisericii Ortodoxe din Bozovici; Creaţiile literare, artistico-plastice cele mai reuşite vor primii premii (I, II, III, menţiuni). Toţi participanţii vor primi diplome de participare.

Evaluatori

-juriul va fi compus din reprezentanţi ai: I.S.J. Caraş Severin, Centrului pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Liceului Teotetic Eftimie Murgu din Bozovici, Bisericii ortodoxe din Bozovici reprezentant primărie.

Premierea

-se acordǎ primiile I, II, III şi menţiuni la fiecare secţiune.

-toţi participanţii atât cadrele didactice îndrumătoare cât şi elevii vor primi diplome de participare.

DATE DE CONTACT

Persoane de contact – prof. înv. primar. Cherescu Claudia tel 0761145865

– prof. Băcilă Ana – 0760468447

– prof. Surulescu Vidosava 0740029343, 0751104773

pag2

pag3

Stema MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE

,,LUMINĂ DIN LUMINA ÎNVIERII “

LICEUL TEORETIC,,EFTIMIE MURGU” BOZOVICI

25 MARTIE 2013

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele elevului participant………………………………..

Clasa……………………………………………………….

Unitatea de învăţământ………………………………………………….

Localitatea/Judeţul…………………………………….

Adresa şcolii………………………………………………..

Numele şi prenumele,cadrului didactic îndrumător…………………..

Telefon îndrumător……………………………………………

E-mail îndrumător…………………………………………….

Secţiunea la care participă………………………………………..

Titlul lucrării………………………………………….

Data,

Semnătura îndrumătorului,

Notă

Cadrul didactic va trimite, în plicul cu lucrări, taxa de 10 ron, un plic autoadresat şi timbrat (în valoare de 3 RON), format A4, care va fi folosit de către organizatorii concursului pentru expedierea diplomelor şi CD-ului cu toate lucrările participante .


Prezentare realizata pentru dumneavoastra de: Corina & Bogdan Simeanu

Folosim și cookies din motivele menționate pe pagina -> Politica de confidențialitate X

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien