Return to Proiecte

Copilăria – Un basm fără sfârșit

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE

                                                                                   

 

    I N V I T A Ț I E

 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ARAD-

STRUCTURA ŞIRIA

ORGANIZEAZĂ:

PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL

“COPILĂRIA – UN BASM FĂRĂ SFĂRŞIT”

     EDIȚIA  a IV -a,  2013

                                          

                                

                      ÎN PARTENERIAT CU:

 

     INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN ARAD                                                               

     CASA CORPULUI DIDACTIC”ALEXANDRU GAVRA” ARAD                                 

     CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ŞI ASISTENȚĂ  EDUCAȚIONALĂ ARAD  

     CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARAD

     ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR ARAD                                                                 

     PRIMĂRIA  COMUNEI ŞIRIA                                                    

     MUZEUL MEMORIAL “IOAN SLAVICI” ŞIRIA                  

     CĂMINUL CULTURAL ŞIRIA                                

      ŞAH CLUB “VADOS” ARAD                                                     

      ŞCOALA GENERALĂ “IOAN SLAVICI” ŞIRIA

      COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN TIMIŞOARA,TIMIŞ

      ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” ARAD

    

     Ţări participante: FRANŢA, INDIA, R. MOLDOVA, SERBIA.

 

GRUP ŢINTĂ:

Proiectul se adresează copiilor din învăţământul special şi de masă, nivelul preşcolar, primar şi gimnazial, învăţătorilor şi profesorilor cu disponibilităţi spre ceea ce îşi propune proiectul.

OBIECTIV GENERAL:

            Folosirea artei ca mijloc de valorificare a potenţialului creativ al elevilor în vederea integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, educarea în spiritul respectării drepturilor fundamentale şi asigurării de şanse egale tuturor copiilor, asigurarea unui mediu educaţional bazat pe acceptare, toleranţă şi diversitate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

O.1. Promovarea artei ca mijloc de cunoaştere şi relaţionare;

            O.2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a capacităţilor de înţelegere şi transmitere a intenţiilor,

                    gândurilor şi sentimentelor prin diferite limbaje;

            O.3. Cultivarea spiritului de competiţie prin organizarea de concursuri şi a spiritului critic şi

                    autocritic  prin angajarea în concurs;

            O.4. Promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice în vederea eficientizării

                    activităţilor  şi implicarea elevilor ca factor activ;

            O.5. Organizarea activităţilor educative în vederea integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

                    şi acordării de şanse egale tuturor copiilor;

            O.6. Dezvoltarea unui mediu educaţional bazat pe accepare, toleranţă şi diversitate

            O.7. Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală, naţională, europeană.

 

 PROIECT  EDUCAŢIONAL INTERNAŢIONAL

“COPILĂRIA – UN BASM FĂRĂ SFÂRŞIT”

Ediţia a IV-a, iunie 2013

 

Confirmarea de participare la concursurile organizate în cadrul proiectului se face prin completarea Anexei  1 “Confirmare de participare” şi trimiterea acesteia prin e-mail la adresa rodica.gorun@yahoo.com, până în 30 mai 2013.

 

   

 1.  CONCURSULUI  INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE

– REGULAMENT-

                        La Concursul Internaţional de Creaţie se pot înscrie preşcolarii şi elevii din Şcolile de masă, Palatele Copiilor, Cluburile Copiilor şi Elevilor, Centrele Şcolare Pentru Educaţie Incluzivă, Şcolile Speciale de la noi din ţară şi din alte ţări.

Secţiunile concursului:

          1. Artă plastică (desen, pictură, grafică, colaj, ceramică, tehnici artistice mixte, grafică  pe calculator)

          2. Artă fotografică

          3. Creaţie literară (poezie şi proză)

          4. Postere

Tematica pentru secţiunile 1, 2 şi 3 este:  “Copilăria…tărâm al fanteziei şi

                                                                     culorii”

                        Tematica pentru secţiunea 4 este: “Drepturile copilului

Înscrierea la concursul de creaţie se face pe baza formularului din Anexa 2 . Formularul semnat, ştampilat şi scanat  se trimite prin e-mail la adresa rodica.gorun@yahoo.com, iar exemplarul original se trimite în plicul cu lucrările copiilor pe adresa menţionată mai jos.

Depunerea lucrărilor:

 • Până în 5 iunie (data poştei) se trimit lucrările către adresa:

Gorun Rodica

Str. Regiment 85 Infanterie, nr. 92

Loc. Şiria, cod poştal 317 340

Jud. Arad,  România

Cu menţiunea: Pentru Concursul Internaţional “Copilăria – un basm fără sfârşit”

Lucrările plastice pot fi realizate în format A3 sau A4, nu vor fi aplicate pe passpartou şi vor avea aplicată, pe verso, o etichetă cu următoarea structură:

                        Numele şi prenumele elevului:

                        Clasa:

                        Şcoala:

                        Titlul lucrării:

                        Cadrul didactic coordonator:

                        Secţiunea din concurs:

            Lucrările de creaţie literară vor avea aplicată pe ultima pagină, pe verso, o etichetă cu aceeaşi structură ca şi cea a lucrărilor plastice.

            Posterele vor fi realizate numai în format A3 şi vor avea aplicată pe verso eticheta cu aceeaşi structura menţionată mai sus.

            Pachetul cu lucrările plastice, literare şi postere  va conţine şi un plic A4 autoadresat (adresa de acasă) şi timbrat – timbru 4 lei. În cazul în care nu trimiteţi plicul autoadresat, nu vom avea cum să vă trimitem diplomele.

            Lucrările care nu vor avea precizate detaliile prezentate mai sus, vor fi descalificate.

            Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

            Fiecare copil poate participa în concurs cu maxim 3 lucrări.

            Fiecare instituţie de învăţământ poate înscrie în concurs un număr nelemitat de copii.

  Criterii de selecţie a lucrărilor :

 • Nu se admit lucrări realizate pe copii xerox.
 • Se punctează originalitatea şi respectarea temei.
 • Se iau în considerare lucrările realizate de copii.

Jurizarea lucrărilor:

            În perioada 10 – 11 iunie se vor  juriza lucrările.

            Vor exista două comisii de jurizare:

                        – Comisia de jurizare pentru secţiunile artă plastică, fotografică şi postere.

                        – Comisia de jurizare pentru secţiunea creaţie literară – poezie şi proză.

Comisiile de jurizare vor fi alcătuite din profesori de specialitate şi artişti plastici consacraţi.

Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot face obiectul vreunei contestaţii.

            Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale pentru următoarele nivele:

–        Nivelul 1 – preşcolar

–        Nivelul 2 – clasele   I – IV

–        Nivelul 3 – clasele V – VIII

Se vor acorda şi certificate de coordonator.

Organizarea expoziţiei:

            În perioada 12 iunie – 13 iunie se va organiza expoziţia cu lucrările de artă plastică, fotografică şi postere în sala Muzeului Memorial “Ioan Slavici” Şiria, jud. Arad, România.

Vernisajul expoziţiei:

            Vernisajul va avea loc în ziua de 14 iunie 2013.

Expedierea diplomelor:

            Diplomele pentru concursul de creaţie vor fi expediate în cursul lunii iulie 2013.

 

 

2. SPECTACOLUL MUZICAL-COREGRAFIC

 • Pentru înscrierea la spectacol se complează formularul Fişa de înscriere (Anexa 3), se ştampilează, se semnează de către conducerea şcolii şi scanată se trimite prin e-mail la adresa rodica.gorun@yahoo.com, până în data de 5 iunie 2013.
 • Spectacolul se va desfăşura pe scena amenajată în parcul comunei Şiria.
 • Pentru formaţiile artistice participante se vor acorda diplome de participare şi certificate de coordonator care se vor înmâna după terminarea spectacolului.

 

 1. 3.    CONCURSURI SPORTIVE

(FOTBAL ŞI HANDBAL)

 • Pentru înscrierea la concursurile sportive se completează Fişa se înscriere ( Anexa 3), se ştampilează, se semnează de către conducerea şcolii şi scanată se trimite prin e-mail la adresa rodica.gorun@yahoo.com, până în data de 5 iunie 2013.
 • Concursul de fotbal se va desfăşura pe terenul de fotbal al Şcolii Generale “Ioan Slavici” Şiria, şcoală parteneră în proiect.
 • Se vor acrorda premiile I, II, III, menţiuni, cupe şi medalii pentru câştigătorii concursului, diplome de participare pentru toate echipele din concurs şi certificate de coordonator.
 • Concursul de handbal se va desfăşura în sala de sport a Şcolii Generale “Ioan Slavici” Şiria.
 • Se vor acrorda premiile I, II, III, menţiuni, cupe şi medalii pentru câştigătorii concursului, diplome de participare pentru toate echipele din concurs şi certificate de coordonator.

 .

 

4.CONCURS DE ŞAH

 • Pentru înscrierea la concursul de şah se completează Fişa de înscriere ( Anexa 4), se ştampilează, se semnează de către conducerea şcolii şi scanată se trimite prin e-mail la adresa rodica.gorun@yahoo.com, până în data de 5 iunie 2013.
 • Concursul de şah se va desfăşura în sala de festivităţi a  Şcolii Generale “Ioan Slavici” Şiria.
 • Organizarea grupelor pe nivele de vârstă:

În perioada 11-12 iunie se vor organiza grupele de elevi pe următoarele nivele:

            Nivelul    1   –  elevii claselor     I  –    II

            Nivelul    2   –  elevii claselor   III  –   IV      

            Nivelul    3   –  elevii claselor    V   –   VI

            Nivelul    4   –  elevii claselor   VII – VIII    

 • Se vor acrorda premiile I, II, III, menţiuni, cupe şi medalii pentru câştigătorii concursului, diplome de participare pentru toţi elevii înscrişi în concurs şi certificate de coordonator.

Evenimentul va fi mediatizat în mass media locală.

Concursurile sunt fără taxă!

 

Instrucţiuni de participare la concursuri:

 1. Nu este obligatorie participarea la toate secţiunile concursului de creaţie. Se poate participa la una,  două sau toate secţiunile.

       2.  Se poate participa fie numai la concursul de creaţie (conform cu instrucţiunea de la nr.1), fie numai

la spectacolul muzical-coregrafic şi concursurile sportive (conform cu paragrafele de la spectacol şi concursuri de fotbal, handbal şi şah). 

3.  Participantii au obligația de a respecta, întocmai, Regulamentul de organizare și desfășurare a

           concursurilor,  impus de organizatori.

Persoane de contact:

            Gorun Rodica –  0748/588385;  Gorun Marian –  0753/572189

                               Programul activităţilor

 

Toate activităţile se vor desfăşura în data de 14 iunie 2013, în comuna ŞIRIA, jud. ARAD

 

ORAACTIVITĂŢILE PROIECTULUILOCUL DE DESFĂŞURARE
 9,00  –    9,30Primirea oaspeţilorParcul din faţa Muzeului “Ioan Slavici”
 9,30 –  10,00Festivitatea de deschidere. Cuvânt de salut din partea organizatorilorParcul din faţa Muzeului “Ioan Slavici”
10,00 –  10,15Repartizarea pe activităţi 
10,15 –  11,00Vernisajul expoziţiei – concurs  internaţional de creaţieSala de expoziţii a Muzeului “Ioan Slavici”
11,00 –  12,00GustareaSala mică a Căminului Cultural
12,00 –  15,00Spectacolul muzical-coregraficPe scena din parc a Căminului Cultural
15,00 –  15,30Înmânarea diplomelor 
10,15 –  15,00(pauză de gustare stabilită de către arbitru)Concursul de fotbalPe terenul de fotbal a Şcolii Generale “Ioan Slavici” Şiria
15,00 –  15,30Premierea câştigătorilor 
10,15 –  15,00(pauză de gustare stabilită de către arbitru)Concursul de handbalSala de sport a Şcolii Generale “Ioan Slavici” Şiria
15,00 –  15,30Premierea câştigătorilor 
10,15 –  15,00(pauză de gustare stabilită de către arbitru)Concursul de şahSala de festivităţi a Şcolii Generale “Ioan Slavici” Şiria
15,00 –  15,30Premierea câştigătorilor 
15,30 –  16,00Rămas bun! 

 

În atenţie!

Pentru o viitoare colaborare, completaţi formularul de Parteneriat educaţional din Anexa 5, în două exemplare, daţi-le la semnat şi ştampilat conducerii instituţiei şi trimiteţi-le în plicul cu lucrările elevilor. Un exemplar vă va fi returnat în plicul cu diplomele.

 


Prezentare realizata pentru dumneavoastra de: Corina & Bogdan Simeanu

Folosim și cookies din motivele menționate pe pagina -> Politica de confidențialitate X

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien