Return to Concursuri

Lumină din lumina învierii 2014

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ- SEVERIN

LICEUL TEORETIC,,EFTIMIE  MURGU ” BOZOVICI

ÎN PARTENERIAT CU:

 

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI  PROMOVAREA CULTURII

TRADIŢIONALE

EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI

RADIO REŞIŢA

BISERICA  ORTODOXĂ  BOZOVICI

PRIMĂRIA COMUNEI BOZOVICI

    

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI  LA:

 

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ

 

,,LUMINĂ DIN LUMINA ÎNVIERII“

Ediţia  a VI-a, 25.03.2014

CONCURSUL  FACE PARTE DIN

PROIECTUL CULTURAL- ARTISTIC

 

 

,,CREDINŢĂ CULOARE CUVÂNT ŞI CÂNT REVĂRSATE

ÎNTR-UN GÂND”

 

 INIŢIATOR:

 

LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI

Persoană de contact – prof. înv. primar Cherescu Claudia

E-mail coordonator concurs: cherescuclaudia@yahoo.com

 

 

Concurs avizat în CAEN, în anul 2013, propus spre avizare şi pentru anul 2014 

Lumina din lumina invierii 1

Lumina din lumina invierii 2

1    ARGUMENT

 

  Interesul copiilor pentru tainele slovelor, şi măiestria penelului, îmbinată  cu puterea unei pete de culoare, cunoaşterea tradiţiilor şi păstrarea acestora au fost motivele pentru care an de an tot mai mulţi elevi s-au implicat în proiectul nostru.

  Prin participarea la acest proiect elevii îşi vor dezvolta spiritul de echipă – (în realizarea lucrărilor colective), îşi vor testa aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare calitătile  artistice şi  competenţele dobândite în decursul anului şcolar.

Scopul concursului  este de a contribui la descoperirea  unor talente ascunse, la stimularea aptitudinilor elevilor, la promovarea culturii tradiţionale dar şi la dezvoltarea relaţiilor dintre ei, toate acestea realizate prin lucrările lor.

   Ne-am gândit la un mod prin care am putea implica elevii în activităţi ce urmăresc dezvoltarea potenţialului lor creator, dar şi cum să îi facem pe copii să dorească să cunoască unele tradiţii şi obiceiuri legate de cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. Am găsit de cuviinţă ca  valorificarea  acestui  potenţial creator, elevii să îl realizeze prin creaţii literare şi plastice

 Sărbătoarea Sfintelor Paşti, este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, ea este vastă atât în semnificaţii cât şi în obiceiuri. Nu putem însă vorbi de această sărbătoare fără să amintim şi de perioada ce precede această sărbătoare perioada Postului Mare, Floriile Bunavestire.

  Dragostea copiilor pentru această sărbătoare, talentul copiilor în domeniul literar şi artistico-plastic, participarea în număr tot mai mare de la o ediţie la cealaltă sunt  câteva dintre motivele care ne-au îndemnat să continuăm acest concurs intitulat ,,Lumină din Lumina Învierii’’.

  Nu trebuie să uităm faptul că rolul nostru al dascălilor este de a-i încuraja pe copii, de a le deschide noi orizonturi, dezvoltându-le imaginaţia creatoare dar si de a-i face, să înveţe să preţuiască si să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul romanesc dar şi sărbătorile care ne aduc în suflete atâta bucurie.

 

  D.2 SCOP

 

 Scopul acestui concurs este de a valorifica potenţialul imaginativ şi creator al elevilor din ciclul primar, al preșcolarilor, de a descoperi şi dezvolta aptitudinile literare şi plastice şi de a stimula elevii în implicarea  activităţilor extraşcolare. Proiectul mai urmăreşte dezvoltarea laturii afective a personalităţii prin educarea laturii moral – creştine, de a contribui la descoperirea  unor talente, la stimularea aptitudinilor elevilor, la promovarea culturii tradiţionale, la dezvoltarea relaţiilor dintre ei, precum şi  dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite.

   Valorificarea potenţialului creator al elevilor, realizându-se prin realizarea lucrărilor plastice şi a creaţiilor literare ale acestora stimulând astfel dezvoltarea gândirii critice şi creative ale elevilor.

    

  D.3  OBIECTIVE URMĂRITE

 

 • descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice la elevii din ciclul preprimar, primar şi gimnazial;
 • dezvoltarea competenţelor de elaborare a unor texte originale în proză sau versuri;
 • implicarea activă a elevilor  în activităţile extraşcolare şi stimularea competiţiei;
 • implicarea în proiect a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 • identificarea elevilor cu talent literar şi plastic;
 • promovarea imaginii unităţii şcolare iniţiatoare si a celor participante la concurs;
 • promovarea  tradiţiilor  şi obiceiurilor locale legate de  tema dată  în creaţiile literare sau plastice, folosind tehnici şi metode cunoscute de ei;      
 • conştientizarea şi implicarea părinţilor în desfăşurarea activităţilor propuse;
 •  promovarea capacitătile creatoare ale elevilor prin organizarea de expozitii cu lucrările lor.

 

  D.4 GRUP ŢINTĂ

 

§ Concursul se adresează elevilor din învăţământul preprimar, primar, gimnazial şi special, aparţinând şcolilor participante la  concurs şi indirect cadrelor didactice îndrumătoare, dar şi părinţilor.

Desfăşurarea concursului:

Concursul cuprinde cinci secţiuni;

 •    Creaţii literare în versuri sau  în proză;
 •    Creaţii plastice, desene, picturi;
 •    Colaje  – se pot folosi diferite materiale din natură, materiale refolosibile ş.a;
 •    Să desluşim tainele artelor dramatizări, scenete, programe artistice înregistrate video – trimise pe DVD sau online – legate de Sărbătorile Pascale – dedicată cadrelor didactice;   
 •    Prezentări PPT – realizate de elevi cu tematica dată.

 Cei care doresc pot să se înscrie la secţiunile concursului, pe baza formularului de înscriere anexat.

Lucrările se vor expedia începând din 25.01.2014 pâna în data de 19 martie 2014, jurizarea având loc în data de 25 martie 2014.

 

 REGULAMENT

 

 *  Fiecare participant se înscrie trimiţând  Formularul  de înscriere anexat  prin poştă, odată cu trimiterea lucrărilor până în data de 19.03.2014 data poştei, la adresa  CHERESCU CLAUDIA, Loc. BOZOVICI,  Str ŞTEFAN CEL  MARE, nr. 304, cod: 327040, jud. Caraş Severin  sau pe adresa LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU” BOZOVICI, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, 826, cod 327040 JUD. CARAŞ-SEVERIN  cu menţiunea  PENTRU CONCURSUL ,,LUMINĂ DIN LUMINA ÎNVIERII” . Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal la cadrele didactice organizatoare.

  Nu se percepe taxă de participare pentru elevi.

 SECŢIUNI:

I. Creaţii literare versuri sau proză

II.Creaţii plastice

III. Colaje

IV.,,Să desluşim tainele artelor”- dramatizări, scenete, programe artistice înregistrate video – trimise pe DVD sau online legate de Sărbătorile Pascale) – dedicată cadrelor didactice

 V. Prezentări PPT – sărbătorile pascale

  *  Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări  care să respecte tematica religioasă a concursului, Bunavestire, Floriile, Patimile și Învierea Domnului Iisus Hristos. Concursul este fără taxă de participare pentru elevi, însă cadrul didactic,va trimite suma de 10 lei reprezentând costul  imprimării CD-ului incripţionat cu ISBN/ ISSN ce va cuprinde toate  lucrările participante, imprimarea diplomelor,taxe poştale suplimentare, costuri organizare expoziţie. Această taxă se va trimite în plic odată cu expedierea  lucrărilor.

   * creaţiile literare în versuri sau în proză  vor fi scrise de mâna participantului sau tehnoredactate și  vor respecta cerinţele de mai jos:

      * pentru a putea publica  lucrările trimiteţi lucrările listate însoţite şi de CD-ul cu lucrările redactate de elevi, respectând urmǎtoarele cerinţe: redactarea pe format A4, pe o singurǎ parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caractere de 12px, bold, centrat), la un rând de titlu se va scrie autorul, numele cadrului didactic, şcoala şi clasa; la douǎ rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12 ), lucrările scrise de mână vor fi scanate şi pot fi trimise pe adresa de e-mail cherescuclaudia@yahoo.com

      * la desene şi colaje se va menţiona numele elevului participant, titlul lucrării , clasa şi numele  cadrului didactic îndrumător, în partea dreaptă, jos, faţă.  Lucrările, vor fi trimise în folie de protecţie!

Pentru secţiunile de mai sus, diplomele şi revista electronică – CD–ul inscripţionat cu toate lucrările participanţilor, având ISBN/ISSN se vor trimite până la data de 30 iunie 2014.   Se va trimite obligatoriu si un plic timbrat si autoadresat, format A4.

  Jurizarea  lucrărilor participante va avea loc, în data de 25 martie 2014. Expoziţia cu lucrările elevilor se va organiza în sala mare a Casei Naţionale a Bisericii. Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu”.  Materialele trimise nu se returnează

     * la secţiunea dedicată cadrelor didactice Să desluşim tainele artelor – culegere de piese religioase, creații proprii ale cadrelor didactice, programe artistice, scenete. Fiecare cadru didactic participant la această secţiune va trimite textul scenetelor, în format electronic, scenete, dramatizări, etc având ca temă principală perioada Sărbătorilor Pascale şi Prepascale. Lucrarea, va fi un instrument de lucru  destinat cadrelor didactice dar şi elevilor

 Culegerile tipărite cu ISBN se vor expedia până la sfârșitul anului 2014. Drepturile de autor se cedează organizatorilor. Prin participarea cu materiale la concurs participanţii sunt de acord cu prezentul regulament!

  La secţiunea dedicată prezentărilor PPT, acestea vor fi realizate de către elevi, cu referire la Patimile şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos .

             Jurizarea la acestă secţiune va avea loc  în 10 mai, diplomele la acestă secţiune vor fi trimise până la sfârşitul anului.

 

  CRITERII DE EVALUARE

 

  La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

   Originalitate – creativitate

 • creativitatea – exprimarea  plastică  originală; folosirea elementelor de limbaj plastic;  
 • imaginaţia elevilor, acurateţea lucrărilor, coerenţa textului, claritatea enunţurilor, varietatea  lexicului, corectitudinea gramaticală;
 • aspectul general al lucrării şi calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuaţie, spaţii după semnele de punctuaţie;
 • promovarea  tradiţiilor şi obiceiurilor locale referitoare tema concursului.

    

Lucrările trimise trebuie să respecte condiţiile din regulament şi să corespundă vârstei.

Creaţiile literare, artistico-plastice cele mai reuşite vor primii premii (I, II, III, menţiuni la fiecare secţiune). Toţi participanţii vor primi diplome de participare.

   Evaluatori

–        juriul va fi compus din reprezentanţi ai: I.S.J. Caraş Severin, Centrului pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Liceului Teotetic ,,Eftimie Murgu din Bozovici, Bisericii ortodoxe din Bozovici, reprezentant primărie.

 

 DATE DE CONTACT

 

Persoane de contact:

– prof. înv. primar, Cherescu Claudia tel 0761145865;

– prof. Băcilă Ana –  0760468447;

– prof. Surulescu Vidosava 0740029343, 0751104773. 

 

 ANEXA 1  

 MINISTERUL  EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

                                            

 

   CONCURS NAŢIONAL  DE CREAŢIE  LITERARĂ ȘI PLASTICĂ  

   ,,LUMINĂ DIN LUMINA ÎNVIERII“

    LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE  MURGU” BOZOVICI

    EDIȚIA a VI-a

25 MARTIE 2014

 

    FORMULAR  DE ÎNSCRIERE

 

Numele şi prenumele elevului participant………………………………

   Clasa…………………………………………………………………………………….

Unitatea de învăţământ………………………………………………………….

Localitatea/ Judeţul………………………………………………………..

Numele şi prenumele, cadrului didactic îndrumător……………………..

Telefon îndrumător……………………………………………

E-mail îndrumător…………………………………………….

Secţiunea la care participă…………………………………………………….

Titlul lucrării…………………………………………………………………..

Adresa cadrului didactic îndrumător unde  se vor trimite mapele cu materiale:

   Strada…………………..nr……………………………..

   Localitatea………………… codul……………………..

   Judeţul………………………………………………………

 

  

Data,    

Semnătura îndrumătorului,

 

 

Notă

Cadrul didactic va trimite, în plicul cu lucrări, taxa de 10 ron, un plic autoadresat şi timbrat (în valoare de 3 RON), format A4, care va fi folosit de către organizatorii concursului pentru expedierea diplomelor  şi CD- ului  cu toate lucrările participante.

 


Prezentare realizata pentru dumneavoastra de: Corina & Bogdan Simeanu

Folosim și cookies din motivele menționate pe pagina -> Politica de confidențialitate X

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien