Return to Concursuri

Festival concurs de colinde

 LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE  MURGUBOZOVICI

 

 

PROIECT CULTURAL – ARTISTIC

,,CREDINŢĂ, CULOARE, CUVÂNT ŞI CÂNT REVĂRSATE

 ÎNTR-UN GÂND”

FESTIVAL CONCURS DE COLINDE

 „LÂNGĂ IESLEA MINUNATĂ”  

 

   AVIZAT DE MEN ÎN CAERI – ANUL 2014, POZIŢIA 479

 

  

13 DECEMBRIE 2014

 

 ARGUMENT  

   Frumuseţea colindelor de Crăciun trebuie descoperită copiilor deoarece ei sunt cei care, cu glasurile lor cristaline, calde, tremurând de emoţie, sunt cei meniţi să exprime cel mai bine gândurile curate şi mesajul transmis de colinde, nouă tuturor. Dascălii au datoria de a transmite mai departe colindele vechi tradiţionale ce le-au învăţat de la părinţii sau bunicii lor, dezvoltând astfel elevilor dragostea pentru tradiţiile vechi româneşti şi păstrarea entităţii noastre naţionale

 Prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea calităţilor interpretative ale elevilor, dezvoltarea gândirii şi capacităţii creatoare, a simţului estetic, şi a  capacităţii de muncă în echipă.

  Fiind una dintre cele mai îndrăgite sărbători ne-am gândit să încercăm  să valorificăm obiceiurile, tradiţiile referitoare la această sărbătoare  prin antrenarea elevilor într-un concurs ce îi va solicita în domeniul artistic mai exact al muzicii şi al picturii dezvoltându-le în acelaşi timp  şi latura moral – creştină 

 

  

    INIŢIATOR:

  LICEUL TEOTETIC ,,EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI

  Persoană de contact:

  E-mail coordonator concurs : cherescuclaudia@yahoo.com

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ- SEVERIN

 

PARTENERI: 

 CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN

 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI  PROMOVAREA CULTURII  TRADIŢIONALE

 EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI

 BISERICA  ORTODOXĂ  BOZOVICI

 PRIMĂRIA COMUNEI BOZOVICI

  

  SCOP

   Proiectul urmăreşte  stimularea implicării copiilor în activităţi extraşcolare dar şi a curiozităţii şi interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă tradiţii populare, în general, educarea lor în sensul păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor dezvoltarea gândirii si capacităţii creatoare, simţului estetic. Prin acest proiect se mai urmăreşte şi stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară precum şi schimbarea mentalităţii faţă de copiii cu CES.  

Proiectul implică activităţi culturale comunitare, promovarea dialogului şi a diversităţii culturale.

OBIECTIVE URMĂRITE

 • descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice la elevii din ciclul primar şi gimnazial si liceal;
 • stimularea implicării elevilor în activităţile extraşcolare;
 • implicarea în proiect a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 • familiarizarea copiilor cu specificul acestor sărbători;
 • implicarea lor în activităţi de căutare a colindelor vechi specifice acestor sărbători;
 • învăţarea şi interpretarea colindelor vechi autentice;
 • dezvoltarea gândirii si capacităţii creatoare, simţului estetic;
 • descoperirea şi dezvoltarea calităţilor morale;
 • valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei artistico-plastice.

GRUP ŢINTĂ:

copii si cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi special din ţară

SECŢIUNI

 • I  Interpretare – colinde
 • II Icoana din sufletul meu – expoziţie de icoane pe sticlă, lemn, piatră, pânză.

  

   ECHIPA DE PROIECT:

 1. I.S.J. Caraş – Severin – Inspector înv. primar, Prof. Stoinel Ilie Dan

                  Inspector activităţi educative, Prof. Ion Moată

     2. Liceul Teoretic Eftimie Murgu Bozovici

 • înv. Cherescu Claudia – coordonator proiect

       Prof. Şuta Boldea Dorina Paulina – se ocupă de organizarea proiectului.

 • Stanciu Loredana – monitorizarea şi organizarea proiectului
 • Prof Băcilă Ana- se ocupă de elaborarea şi coordonarea proiectului
 • Prof Surulescu Vidosava // prof. Stroe Maria – se ocupă de elaborarea şi coordonarea proiectului
 • 20 elevi care fac parte din echipa de proiect şi participă la elaborarea şi desfăşurarea proiectului

    3. partenerii proiectului:

 • Director Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturi Tradiţionale –Gheorghe Ţunea membru al juriului;
 • Consilier Cultural Episcopia Caransaebeşului  – prof. Daniel Alic  – membru al juriului;
 • Casa Corpului Didactic Caraș – Severin – prof. Tudor Diaconu
 • Herac Angelica – mediatizarea festivalului – Vest TV Reşiţa
 • Cherescu Ion  – membru al juriului
 • Primar Stoicu Adrian – membru al juriului
 • Invitați – Doctorand Maria Vâtcă – Facultatea de muzică Timişoara
 • Băcilă Iosif, lector. dr. Băcilă Maria Florina

   

 RESURSE

  UMANE:     

– elevi din ciclul primar şi gimnazial, liceal 

– învăţători, profesori coordonatori; părinţi.

             MATERIALE:

             Necesare

Panouri pentru expoziţie                                                          

Invitaţii

Camera video                                                                              

Diplome

Aparat foto

Staţie amplificare                                                                               

 FINANCIARE:

    Categorii de cheltuieli                                                                       

  – Imprimarea diplomelor  de participare, editarea CD –ului cu ISSN cuprinzând lucrările elevilor participanţi (la secţiunea II – icoane pe sticlă, lemn, pânză, piatră) precum şi câteva date ale formaţiilor participante şi  aspecte din cadrul spectacolului;

–   Imprimarea invitaţilor pentru juriu;     

–   Organizarea concursului şi expoziţiei.                

TEMPORALE:

   Desfăşurarea proiectului se realizează în perioada 30.10.2014- 15.02.2015

Primirea lucrărilor se va face în perioada 10.11.2014 – 08.12.2014

Jurizarea lucrărilor şi desfăşurarea festivalului: 13.12.2014

Expedierea diplomelor la secțiunea Icoana din sufletul meu se va face până la data de 28.02.2015 

SPAŢIALE:

   Locația  expoziţiei şi a desfăşurării festivalului  – Casa Națională  a Bisericii  / Biserica Ortodoxă Română Bozovici

 

  REGULAMENTUL  FESTIVALULUI  CONCURS DE COLINDE

,,LÂNGĂ  IESLEA MINUNATĂ”

  Festivalul  se adresează  elevilor din ciclul primar, gimnazial, liceal şi special şi se desfăşoară pe două secţiuni.

 SECTIUNEA I – interpretare colinde /

  – învăţământ primar // învăţământ gimnazial // învăţământ liceal // special

*  Înscrierea la secţiunea I se va face trimiţând fişa de înscriere pe adresa de e-mail până pe data de 30.11.2014

 * La festival pot participa  grupuri vocale – cuprinzând maxim 12 elevi, coruri având în componenţa lor maxim 30 elevi, sau interpreţi.

  * Repertoriul fiecărei formaţii / interpretului va cuprinde  maxim 3 colinde  dintre care una trebuie să fie o colindă veche, autentică, culeasă din popor.

CRITERII DE JURIZARE :

 1. Acurateţea interpretării
 2. Autenticitatea colindelor
 3. Omogenitatea grupului

PREMII:

Se vor acorda diplome şi premii pentru locurile I II şi III, eventual menţiuni, premii speciale, atât pentru fiecare nivel de învăţământ.

Va fi un premiu special, acordat de Episcopia Caransebeşului // Primăria comunei Bozovici

Intenţionăm să mai acordăm :

                   Premiul pentru cea mai originală interpretare;

                   Premiul pentru cel mai mic interpret;

                   Premiul pentru autenticitate ;

                   Premiul special al juriului ;

                   Premiul special oferit de primăria Bozovici

Premiile vor fi în cărţi şi obiecte oferite de sponsorii noştri.

Indiferent de valoarea acestor premii, important este că elevii vor avea posibilitatea de a se cunoaşte, de a lega prietenii, de a participa la o competiţie cultural artistică, şi credem că fiecare participant la concurs va avea de câştigat.

 Notă

Cheltuielile legate de deplasarea la festival vor fi suportate de către participanţi.

 

–  SECTIUNEA  a II-a

 –  Fiecare participant se înscrie la sectiune II trimiţând  fişa de înscriere prin poştă odată cu trimiterea lucrărilor, până în data de 08.12 2014 data poştei, la adresa:  CHERESCU CLAUDIA, Loc. BOZOVICI  Str. ŞTEFAN CEL  MARE nr. 304 cod: 327040 jud. Caraş Severin cu menţiunea  PENTRU Sectiunea a II-a ,,Icoana din sufletul meu”  a  Festivalului concurs ,,Lângă ieslea minunată”.

  La acestă secţiune, elevii pot realiza  numai icoane pe sticlă, lemn, piatră, pânză.

LUCRĂRILE VOR FI AMBALATE CORESPUNZATOR !!!

Nu se percepe taxă de participare pentru elevi, cadrul didactic va trimite suma de 10 lei reprezentând costul  imprimării CD-ului incripţionat cu ISSN ce va cuprinde toate  lucrările participante,imprimarea diplomelor, taxe poştale suplimentare, costuri organizare expoziţie. Această taxă se va trimite în plic odată cu expedierea  lucrărilor, fiecare participant va trimite odată cu lucrările participante la concurs şi un plic autoadresat şi timbrat

   În colţul din dreapta, jos, faţă, se vor scrie, pe etichetă următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.

– se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni

– fiecare cadru didactic va primi diplomă indiferent de locul obţinut de elev

– toţi elevii participanţii vor primi diplome de participare

– jurizarea lucrărilor va avea loc în cadrul festivalului ce se va desfăşura în data  de 13 decembrie 2014 după un punctaj hotărât de juriu

– juriul va fi compus din reprezentanţi ai: I.S.J. Caraş Severin,  Centrului pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Liceului Teotetic Eftimie Murgu din Bozovici, Bisericii ortodoxe din Bozovici, reprezentant primărie, profesori de specialitate.

– materialele trimise nu se returneazǎ.

– diplomele vor fi trimise până în 28.02.2015

– fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 (trei) lucrǎri.  

– participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

 

 CRITERII DE EVALUARE

 Lucrările trimise trebuie să respecte condiţiile din regulament şi să corespundă vârstei.

Toate lucrăriile trimise vor fi prezentate în expoziţia amenajată în sala Casei Naţionale a Bisericii Ortodoxe din Bozovici; Creaţiile, artistico-plastice cele mai reuşite vor primii premii (I II, III, menţiuni). Toţi participanţii vor primi diplome. Se urmăreşte creativitatea – exprimarea  plastică  originală; folosirea elementelor de limbaj plastic, imaginaţia elevilor, acurateţea lucrărilor.

Evaluatori

 – juriul va fi compus din reprezentanţi ai : I.S.J. Caraş Severin,  Centrului pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Liceului Teoretic Eftimie Murgu din Bozovici, Bisericii ortodoxe din Bozovici

 Premierea

– se acordǎ primiile I, II, III şi menţiuni.

– toţi participanţii atât cadrele didactice îndrumătoare cât şi elevii vor primi diplome de participare   

Persoane de contact – prof. înv. primar, Cherescu Claudia tel. 0761145865

 

 Programul de desfăşurare  al festivalului:

 SÂMBĂTĂ, 13.12.2014

09:30-10:30 – primirea participanţilor şi a  invitaţilor;

 10:30-11:00 Sosirea membrilor juriului – tragerea bileţelelor pentru stabilirea ordinii în concurs.

11:30 – Deschiderea  festivalului; Cuvânt de deschidere organizatori – invitaţi

– Desfăşurarea festivalului;

– Festivitatea de premiere

– Jurizarea lucrărilor din cadrul secţiunii a II-a Icoana din sufletul meu

– Alte informații vor fi trimise participanților în timp util.

 

 ANEXA 1   MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

     Festival concurs de colinde

 ,,LÂNGĂ  IESLEA MINUNATĂ”

  Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu“ Bozovici, Caraş – Severin

  13 decembrie 2014

 

   FORMULAR DE ÎNSCRIERE

   SECȚIUNEA  I – interpretare colinde

 

Numele formaţiei  participante/ interpretului………………………………………………………

Componenţa  nr elevi………………………………………………….

Clasa …………………………………………………………

Unitatea de învăţământ………………………………………………………………………………………..

Localitatea/ Judeţul……………………………………………………………………………………….

Adresa  şcolii………………………………………………………………………………………

Numele şi prenumele, cadrului didactic îndrumător…………………………………………………..

Telefon îndrumător……………………………………………

E-mail îndrumător…………………………………………….

REPERTORIUL CORULUI / GRUPULUI VOCAL / INTERPRETULUI

   ŞI TIMPUL NECESAR PREZENTĂRII ACESTUIA

 

Adresa cadrului didactic îndrumător unde  se vor trimite mapele cu materiale

   Strada…………………..nr……………………………..

   Localitatea………………… codul……………………..

   Judeţul………………………………………………………

 

 

Data,                                                                                Semnătura îndrumătorului,

 

 Persoană de contact – prof. Cherescu Claudia tel 0761145865 

 

 

ANEXA 1   MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

 

     Festival concurs de colinde

   LÂNGĂ  IESLEA MINUNATĂ 

  Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu“ Bozovici, Caraş – Severin

    13  DECEMBRIE 2014

 

    FORMULAR  DE ÎNSCRIERE

 SECTIUNEA  a II-a – ICOANA DIN  SUFLETUL MEU

 

 Numele şi prenumele elevului participant………………………………………………………

 

Clasa………………………………………..

Unitatea de învăţământ………………………………………………………………………………….

Localitatea / Judeţul……………………………………………………………………………………….

Adresa  şcolii………………………………………………………………………………………

 Numele şi prenumele, cadrului didactic îndrumător………………………………………..

Telefon îndrumător……………………………………………

E-mail îndrumător…………………………………………….

Titlul lucrării…………………………………………………………………………………

Adresa cadrului didactic îndrumător unde  se vor trimite mapele cu materiale

   Strada…………………..nr……………………………..

   Localitatea………………… codul……………………..

   Judeţul………………………………………………………

 

 

 Data,                                                                                           Semnătura îndrumătorului,

 

 Persoană de contact – prof. Cherescu Claudia tel 0761145865  


Prezentare realizata pentru dumneavoastra de: Corina & Bogdan Simeanu

Folosim și cookies din motivele menționate pe pagina -> Politica de confidențialitate X

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien