Return to Concursuri

Concurs la Zinca Golescu

PROIECTUL EDUCATIV (CAEN)

CONCURS NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR

Ediţia a II-a

Concurs de creaţie literară, artistico-plastică şi de programare pe teme din literatură,

dedicat ZILEI INTERNAŢIONALE A CĂRŢII PENTRU COPII ŞI TINERET, adresat elevilor din învăţământul preuniversitar

2 aprilie 2012

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

COLEGIUL NAŢIONAL LICEAL „ZINCA GOLESCU”, PITEŞTI

Strada Egalităţii, Nr. 34, Piteşti, Argeş

Nr. de telefon/fax: 0248/218361

Adresă poştă electronică: zinca_golescu_pitesti@yahoo.com

PERSOANĂ DE CONTACT

Ligia Gheorghe, profesor (limba şi literatura română – limba germană)

Adresă poştă electronică: ligiasgardea@yahoo.com, telefon 072365399

INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Concursul Naţional Interdisciplinar: CARTEA – TEZAUR UNIVERSAL DE SPIRITUALITATE este înscris în CAEN – anul 2012, Nr. 30644/21.02.2012, Anexa 2 (cultural-artistic, arte vizuale ), poziţia 22.

Proiectul educativ propune un concurs interdisciplinar – limba şi literatura română, literatura universală, limbi moderne, educaţie plastică, informatică pe teme din literatură.

Activităţile propuse, prin conţinutul şi formele folosite, vizează atât relaţionarea cunoştinţelor, a abilităţilor şi a competenţelor, cât şi integrarea socială a elevului, apropierea lui afectivă de marile experienţe umane, valori ale tezaurului spiritual al umanităţii.

Parteneri: Palatul Copiilor – Piteşti, Casa Corpului Didactic Argeş, Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” – Piteşti, Scoala cu Clasele I – VIII, Nr. 5, Râmnicu Vâlcea

Grup tintă. Proiectul „Cartea – tezaur universal de spiritualitate” se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar, gimnazial şi liceal.

Conţinutul concursului:

1) Fişa de înscriere/participare

2) Protocolul de parteneriat

3) Regulamentul concursului. Concursul are trei secţiuni:

SECŢIUNEA Icreaţie literară, cu subsecţiunile: a) poezie (liceu: 3 poezii, gimnaziu: 2 poezii); b) un text în proză (liceu şi gimnaziu: 2 pagini); tema secţiunilor – copilăria sau adolescenţa.

SECŢIUNEA a II-a – creaţie artistico-plastică, cu subsecţiunile: a) secvenţe narative ilustrate ( 2 planşe A4) dintr-un basm/dintr-o operă literară având ca temă copilăria sau adolescenţa, din literatura română sau universală (gimnaziu şi liceu); b) poster tematic (planşă A3 sau mai mare; clasa a VII-a şi a VIII-a, liceu); c) trei semne de carte (clasa a V-a şi a VI-a).

SECŢIUNEA a III-aproiecte pe CD (liceu) având ca temă basmul (popular/cult din literatura română/literatura universală), cu subsecţiunile: a) film; b) site web; c) prezentare PowerPoint; durata maximă 5 minute; mapă de prezentare (a se specifica programele în care s-a lucrat), CD cu copertă/inscripţionare.

Pentru fiecare grupaj de clase (V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII) de la subsecţiuni se vor acorda următoarele premii: 1 – premiul I, 1 – premiul II, 1 – premiul III, 3 menţiuni, premii speciale; pentru lucrările nepremiate se trimite diplomă de participare.

SECŢIUNEA a IV-a – Sesiune de comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice şi elevi de liceu.

Criterii de participare a proiectelor la concurs

Lucrările tuturor secţiunilor vor respecta tema propusă în regulamentul concursului.

Participanţii vor trimite fişele de înscriere şi creaţiile literare în format electronic la adresa de e-mail cn_cartea@yahoo.ro şi printat A4, prin poştă; lucrările vor fi redactate cu Times New Roman, cu font 12, la 1 rând, în Word 2003, cu semne diacritice. Planşele/semnele de carte/CD-urile şi fişa de înscriere se expediază prin poştă. Adresa: COLEGIUL NAŢIONAL LICEAL „ZINCA GOLESCU”, Strada Egalităţii, Nr. 34, Piteşti, Argeş, cu specificaţia PENTRU CONCURSUL “CARTEA – TEZAUR UNIVERSAL DE SPIRITUALITATE”.

Fiecare cadru didactic care înscrie în concurs mai mult de doi elevi/două lucrări va expedia în acelaşi plic cu materiale şi Protocolul de parteneriat educaţional în două exemplare; unul se va înapoia la trimiterea diplomelor.

Fiecare cadru didactic va trimite un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător (3 lei).

Toate materialele se expediază până la data de 15 martie 2012.

Orice material va conţine date de identificare (titlul lucrării, numele elevului, clasa, profesorul coordonator/îndrumător, unitatea şcolară, oraşul, judeţul).

Cadrele didactice îşi asumă răspunderea pentru originalitatea materialelor trimise.

Nu se admit materiale plagiate.

Lucrările participante la concurs vor rămâne în arhiva CNL „Zinca Golescu”.

Rezultatele obţinute în urma jurizării se vor publica pe site-urile http://www.didactic.ro şi pe Școala online la – Concursuri –

Creaţiile literare premiate vor fi publicate în revista concursului şi a simpozionului – CD cu ISSN (expediere la cerere).

Nu se percepe taxă de participare.


Prezentare realizata pentru dumneavoastra de: Corina & Bogdan Simeanu

Folosim și cookies din motivele menționate pe pagina -> Politica de confidențialitate X

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien