Return to Istorie

Cronologia unui imperiu pe scurt

PerioadaRoma antică - evenimente și oameni mari
PerioadaRoma antică - evenimente și oameni mari
21.04.753 î.Hr.data reţinută de tradiţie ca dată de întemeiere a Romei (M. Terentius Varro)
753-509 î.Hr.Roma regală
753-717 î.Hr.Romulus: creează Senatul (100 membri – patres – reprezentînd 100 ginţi); pe vremea lui există 3 triburi (Ramnes, Tities, Luceres)
717-673 î.Hr.Numa Pompilius instituie colegii de preoţi, meşteşugari, adaugă 2 luni la calendarul de 10 stabilit de Romulus
672-641 î.Hr.Tullus Hostilius - poporul e organizat în 30 curii (comitia curiata), învinge pe sabini
639-616 î.Hr.Ancus Marcius- construieşte drumul Roma-Ostia (viitoarea via Salaria) învinge pe latini şi stabileşte o parte din ei pe Aventin
616-579 î.Hr.Tarquinius Priscus lucrări edilitare (Circus Maximus), măreşte la 200 numărul senatorilor
578-535 î.Hr.Servius Tullius împarte cetăţenii în 6 clase censitare, grupate în centurii (comitia centuriata); împarte populaţia în 4 triburi, construieşte noi ziduri
534-509 î.Hr.Tarquinius Superbus lucrări edilitare (Circus Maximus), măreşte la 200 numărul senatorilor reduce numărul senatorilor; asanează mlaştinile, construieşte Cloaca Maxima; construieşte templul triadei capitoline revoltă a aristocraţiei condusă de L. Iunius Brutus şi L. Tarquinius Collatinus: Tarquinius Superbus este izgonit, se instaurează Republica.
499 î.Hr.dictatorul Postumius Albus învinge la lacul Regillus armata Ligii latine; în circa un secol, Roma îşi impune dominaţia în Liga latină.
494-493 î.Hr.prima secesiune a plebeilor, se instituie tribunatul plebei;
451 î.Hr.este aleasă o comisie de 10 senatori, în frunte cu Appius Claudius, care redactează Lex XII teabularum.
447 î.Hr.instituirea magistraturii numită quaestura.
445 î.Hr.Lex Canuleia permite căsătoria plebei-patricieni.
443 î.Hr.instituirea cenzurii.
cca 400 î.Hr.invazia celţilor la N de Apenini.
396 î.Hr.dictatorul M. Furius Camillus cucereşte oraşul etrusc Veii.
387 î.Hr.gallii conduşi de Brennus îi înving pe romani pe rîul Allia, jefuiesc Roma.
343-341 î.Hr.primul război între Roma şi samniţi. Victorii romane la Mons Gaurus si Suessula (343), Capua intră sub influenţă romană.
340-338 î.Hr.războiul cu Liga latină. În final, aceasta este dizolvată (după bătălia de la Capua).
327-324 î.Hr.al doilea război al Romei cu samniţii.
321 î.Hr.victoria de la Caudium a semniţilor împotriva consulilor Veturius şi Postumius.
315 î.Hr.samniţii atacă Latium şi Apulia. Romanii sînt învinşi la Lautulae. Capua trece în tabăra samnită.
312 î.Hr.cenzura lui Appius Claudius Caecus.
304 î.Hr.pace Roma-Samnium: samniţii îşi păstrează independenţa, dar Roma se întăreşte în Campania şi Apulia.
298-290 î.Hr.al treilea război cu samniţii.
295 î.Hr.bătălia de la Sentinum (N Umbriei), victorie romană sub conducerea lui Q. Fabius Rullianus.
293-290 î.Hr.victorie L. Papirius Cursor la Aquilonia, campanii în Samnium ale lui Q. Fabius Rullianus şi M. Curius Dentatus. Prin pacea din 290, romanii anexează o mică parte din Samnium, iar samniţii încheie un tratat de alianţă cu Roma.
287 î.Hr.secesiunea plebeilor pe muntele Ianiculum: lex Hortensia face ca hotărîrile plebei să fie obligatorii fără aprobarea Senatului.
282 î.Hr.colonia Thurioi cere ajutorul Romei în conflictul cu lucanii, flota romană e izgonită de tarentini, iar Tarentul se aliază cu Samnium împotriva Romei.
280 î.Hr.regele Epirului, Pyrrhos, învinge la Herakleia pe romani.
279 î.Hr.la Ausculum Pyrrhos învinge din nou.
279-276 î.Hr.expediţie Pyrrhos în Sicilia.
275 î.Hr.M. Curius Dentatus îl învinge pe Pyrrhos la Maleventum., confederaţia samnită se destramă.
264-261 î.Hr.primul război punic. Izbucneşte pe fondul conflictului Syracusa-Messana.
262 î.Hr.Roma cucereşte Akragas. Bătălia navală de la Mylae, flota romană învinge pe cea cartagineză.
256 î.Hr.victorie romană la Ecnomos (S Siciliei), M. Atilius Regulus soseşte în Africa. Xanthippos îl învinge la Tunes în 255.
247 î.Hr.Hamilcar Barcas preia comanda tripelor cartagineze.
241 î.Hr.victorie romană la I-le Aegate (C. Lutatius Catulus).
241 î.Hr.pace: 3200 talanţi despăgubire de război. Sicilia (fără Syracusa) devine provincie romană.
238 î.Hr.Corsica şi Sardinia sînt transformate în provincii romane
229-228 î.Hr.primul război illyric. Regina Teuta pune în pericol comerţul roman din Adriatica. Consulii Gn. Fulvius Centumalus şi L. Postumius Albinus o înving.
225-222 î.Hr.război împotriva celţilor din N Italiei.
219 î.Hr.al doilea război illyric. L. Aemilius Paulus îl învinge pe Demetrios din Pharos
218-201 î.Hr.al doilea război punic. Hannibal traversează Pirineii. Învinge armatele romane pe rîurile Ticinus şi Trebia(P. Cornelius Scipio, T. Sempronius Longus).
217 î.Hr.Hannibal învinge la lacul Trasimenus (Etruria) armata lui C. Flaminius. Q. Fabius Maximus e ales dictator.
216 î.Hr.Cannae, armata romană condusă de L. Aemilius Paulus şi C. Terentius Varro e învinsă de Hannibal.
215-205 î.Hr.primul război macedonean care se încheie cu statu-quo (Filip V renunţă la alianţa cu Hannibal).
212 î.Hr.cucerirea Syracusei de către Roma
211 î.Hr.înfrîngerea lui Gn. Şi P. Cornelius Scipio de către Gasdrubal şi Mago (Hispania).
209 î.Hr.P. Cornelius Scipio cucereşte Carthago Nova.
207 î.Hr.Hasdrubal e înfrînt şi ucis la fluviul Metaurus.
204 î.Hr.P. Cornelius Scipio (Africanus) cucereşte Utica
202 î.Hr.bătălia de la Zama, Hannibal învins
201 î.Hr.pacea: predarea flotei, 10000 talanţi, politica externă depinde de Roma.
200-197 î.Hr.Al doilea război cu Macedonia, Roma sprijină Pergamul.
197 î.Hr.bătălia de la Kynoskephalai, Roma învinge, Filip V renunţăa la cuceririle din Grecia şi Asia Mică, 1000 talanţi.
196 î.Hr.T. Quinctius Flaminius proclamă la Corint libertatea oraşelor greceşti.
191 î.Hr.Thermopylai, Antiochos III e învins.
190 î.Hr.Antiochos e învins la Myonesos şi Magnesia.
188 î.Hr.pacea de la Apameia: Seleucizii pierd posesiunile din Asia Mică, cedează Romei flota, 15000 talanţi.
171-168 î.Hr.al treilea război macedonean, în 168 romanii înving la Pydna (S Macedoniei). Macedonia e împărţiă în 4 regiuni autonome, trinutare Romei.
167 î.Hr.cucerirea Epirului.
148-146 î.Hr.revoltă macedoneană, Macedonia devine provincie romană
149-146 î.Hr.al treilea război punic. Cucerirea Cartaginei.
146 î.Hr.Grecia e anexată Macedoniei, ulterior devine provincia romană Achaia.
143-133 î.Hr.Bellum Numantianum.
136-132 î.Hr.răscoala slavilor din Sicilia: Eunus şi Cleon.
133 î.Hr.Attalos III lasă moştenire Romei Pergamul.
133-129 î.Hr.răscoala lui Aristonikos.
133 î.Hr.tribunatul lui Ti. Sempronius Gracchus.
123-122 î.Hr.tribunatul lui C. Sempronius Gracchus.
113 î.Hr.Noreia, romanii sînt învinşi de cimbri şi teutoni
111-105 î.Hr.războiul împotriva lui Iugurtha.
104-101 î.Hr.al doilea război al sclavilor din Sicilia.
102-101 î.Hr.Aquae Sextiae şi Vercellae: teutonii şi cimbrii învinşi de Marius.
91-89 î.Hr.războiul cu socii.
89-84 î.Hr.primul război mithradatic. L. Cornelius Sulla învinge pe Archelaos la Cheroneea şi Orchomenos.
88 î.Hr.tribunul Suplicius Rufus obţine retragerea comandei lui Sulla. Sulla intră în Roma, începutul războiului civil.
87 î.Hr.popularii iau puterea, îl declară pe Sulla hostis publicus.
83-82 î.Hr.Tifata şi Sacriportus: Sulla îi învinge pe populari.
83-81 î.Hr.al doilea război mithradatic. Mithradates respinge pe L. Licinius Murena.
82 î.Hr.Sulla cucereşte definitiv oraşul, se proclamă dictator, măreşte numărul senatorilor la 600.
80-72 î.Hr.Q. Sertorius opune rezistenţă în Hispania.
79 î.Hr.Sulla se retrage din viaţa politică, moare în 78.
74 î.Hr.Nicomedes IV lasă Bithynia moştenire Romei.
74-63 î.Hr.al treilea război mithradatic.
73-71 î.Hr.răscoala sclavilor conduşi de Spartacus. Lex Gabinia: Pompei are imperium maius asupra Mării Mediterane.
66-63 î.Hr.Pompei curăţă de piraţi Mediterana, transformă Galatia, Pontul şi Cappadocia, Syria în provincii romane, Iudeea în regat clientelar.
63 î.Hr.Conspiraţia lui Catilina.
60 î.Hr.primul triumvirat-Pompei, Caesar, Crassus.
58-51 î.Hr.cucerirea Galliei.
53 î.Hr.M. Licinius Crassus e învins şi ucis de parţi la Carrhae.
49 î.Hr.Caesar e demis din funcţii de Senat, trece Rubiconul, declanşează războiul civil.
48 î.Hr.lupta de la Pharsalos-Caesar învinge, Pompei se refugiază în Egipt, unde e asasinat. Caesar e numit dictator.
48-47 î.Hr.războiul alexandrin.
46 î.Hr.înfrîngerea lui M. Porcius Cato la Thapsus.
45 î.Hr.ultimii partizani pompeieni sînt învinşi la Munda, Caesar e dictator perpetuus, consul sine collega, tribun pe viaţă.
44 î.Hr.Caesar e asasinat în Senat, testamentul său îl desemnează moştenitor pe nepotul C. Octavius.
43 î.Hr.conflict Octavius-M. Antonius, Senat-Antonius.
43 î.Hr.la Mutina armatele Senatului îl înving pe M. Antonius. Stăpînirea lui Brutus şi Cassius în Balcani detrmină o reconciliere între Octavius şi Antonius. Octavius, Antonius, Lepidus, al doilea triumvirat.
42 î.Hr.Brutus şi Cassius învinşi la Philippi.
40 î.Hr.Antonius-Orientu, Octavius-Occidentul, Lepidus-Africa.
36 î.Hr.Antonius se căsătoreşte cu Cleopatra. Lepidus părăseşte triumviratul.
32 î.Hr.război civil Antonius-Octavius, 31-Actium.
30 î.Hr.cucerirea Alexandriei, Antonius şi Cleopatra se sinucid.
28 î.Hr.C. Octavianus – princeps senatus.
27 î.Hr.Octavianus primeşte numele de Augustus
26-19 î.Hr.supuse triburile din NV Spaniei.
23 î.Hr.Senatul acordă lui Augustus puterea tribuniciană pe viaţă, imperium proconsular nelimitat, dreptul de a convoca senatul.
20 î.Hr.regatul part innapoiază insignele capturate la Carrhae.
19 î.Hr.Augustus- consul pe viaţă, censor pe 5 ani
15-13, 12-9 î.Hr.campanii în Raetia, Illyricum, Rin.
2 î.Hr.crearea gărzii pretoriene
4-6 d. Hr.campanii Tiberius la Rin.
6-9 d. Hr.crearea provinciei Illyricum
9 d. Hr.înfrîngerea lui P. Quinctilius Varus în Pădurea Teutoburgică.
14 d. Hr.Augustus moare.
14-37 d. Hr.domnia lui Tiberius
15 d. Hr.constituirea Moesiei.
20-26 d. Hr.influenţa lui L. Aelius Seianus la Roma. Tiberius se retrage în Capri.
31 d. Hr.Seianus e executat.
37-41 d. Hr.domnia lui Caligula.
41-54 d. Hr.domnia lui Claudius.
43 d. Hr.începutul cuceririi Britanniei. Thracia-provincie în 46.
54-68 d. Hr.domnia lui Nero.
66-70 d. Hr.răscoală antiromană în Iudeea. Cucerirea Ierusalimului, Iudeea devine provincie romană.
68-69 d. Hr.anul celor patru împăraţi (Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus).
69-96 d. Chr.dinastia Flaviilor. 69-79: domnia lui Vespasianus.
79-81 d. Hr.domnia lui Titus: erupţia Vezuviului, Colosseum-ul.
81-96 d. Hr.domnia lui Domitianus. 78-84: extinderea stăpînirii romane în Britannia (Scoţia).
86-89 d. Hr.conflict la Dunăre, Moesia divizată, Dacia regat clientelar.
89 d. Hr.împărţirea Germaniei.
96-192 d. Hr.dinastia Antoninilor. 96-98: Nerva
98-117 d. Hr.domnia lui Traian. 101-102, primul război dacic, 105-106, al doilea război dacic.
105 d. Hr.crearea provinciei Arabia.
113 d. Hr.Armenia devine provincie.
115 d. Hr.la est de Eufrat, e creată provincia Mesopotamia
117-138 d. Hr.domnia lui Hadrianus.
122 d. Hr.începe construcţia valului lui Hadrian.
132-135 d. Hr.răscola lui Bar-Kochba în Iudeea.
138-161 d. Hr.domnia lui Antoninus Pius.
161-180 d. Hr.domnia lui Marcus Aurelius.
162-166 d. Hr.războiul cu parţii
167-175 d. Hr.primul război marcomanic.
170 d. Hr.invazia costobocilor, bastarnilor şi sarmaţilor în Moesia.
177-180 d. Hr.al doilea război marcomanic.
180-192 d. Hr.domnia lui Commodus.
193 d. Hr.anul celor trei împăraţi: Pertinax, Didius Iulianus, Septimius Severus.
193-211 d. Hr.domnia lui Septimius Severus.
197-199 d. Hr.război împotriva parţilor.
211-212 d. Hr.domnie asociată Caracalla şi Geta.
212-217 d. Hr.Caracalla domneşte singur (după asasinarea lui Geta).
212 d. Hr.Constitutio Antoniniana.
217-218 d. Hr.domnia lui Macrinus.
218-222 d. Hr.domnia lui Heliogabalus
222-235 d. Hr.domnia lui Severus Alexander
235-284 d. Hr.perioada “anarhiei militare”.
235-284 d. Hr.perioada “anarhiei militare”.
235-238 d. Hr.Maximinus Thrax.
238 d. Hr.Gordianus I şi II, Pupienus şi Balbinus.
238-244 d. Hr.Gordianus III.
244-249 d. Hr.Philippus Arabs.
249-251 d. Hr.Decius
251-253 d. Hr.Trebonianus Gallus.
253-268 d. Hr.Gallienus (pînă în 259 împreună cu Valerianus).
După 260 d. Hr.Odenathus şi Zenobia în Orient, Postumus în Gallia, Illyria-Ingenuus, Regalianus
259 d. Hr.Valerian învins şi capturat de sasanizi.
267 d. Hr.mare invazie a goţilor în Balcani şi Asia Mică.
268-270 d. Hr.Claudius Gothicus.
270-275 d. Hr.Aurelianus.
272 d. Hr.înfrîngerea Palmyrei.
275-276 d. Hr.M. Claudius Tacitus.
276-282 d. Hr.M. Aurelius Probus.
282-283 d. Hr.Carus
283-284 d. Hr.Numerianus, Carinus.
284-305 d. Hr.Diocletianus.
286 d. Hr.August şi Maximianus.
293 d. Hr.tetrarhia: Diocletianus şi Galerius în est, Maximianus şi Constantius Chlorus în vest.
297-298 d. Hr.victorie asupra sasanizilor în Mesopotamia. Graniţa pe Tigru.
305 d. Hr.Diocletianus şi Maximianus abdică. Galerius şi Maximinus Daia în Orient, Chlorus şi Valerius Severus în vest.
306 d. Hr.moare Constantius Chlorus, Constantin e proclamat împarat de trupe., Maxentius, fiul lui Maximian, si el.
307 d. Hr.Valerius Severus e ucis, Maximianus revine.
308 d. Hr.Licinius, august al Occidentului, Galerius al Orientului, Constantin şi Maximinus Daia caesares. Auguşti în 310.
310 d. Hr.Maximianus învins de Constantin, se sinucide
311 d. Hr.Galerius moare, 312, Constantin învinge pe Maxentius.
313 d. Hr.edictul de la Mediolanum. Război Licinius-Maximinus Daia, primul învinge, Maximinus moare.
324 d. Hr.Licinius învins de Constantin. Executat în 325.
325 d. Hr.primul conciliu ecumenic la Niceea.
330 d. Hr.Constantinopol-capitală.
337 d. Hr.moare Constantin.
337-340 d. Hr.Constantin II în Occident
337-350 d. Hr.Constans în Italia, după 340 în Occident, după 350 pînă în 353 Magnentius.
337-361 d. Hr.Constantius II în Orient.
361-363 d. Hr.Iulian Apostatul.
363-364 d. Hr.Iovianus.
364-375 d. Hr.Valentinianus în Occident.
364-378 d. Hr.Valens în Orient.
375-383 d. Hr.Gratianus în Ocident, pînă în 388 Maximus
378 d. Hr.Valens moare la Adrianopolis.
379-395 d. Hr.Theodosius I.
391-392 d. Hr.creştinismul-unica religie oficială.
395 d. Hr.imperiul divizat între Arcadius (est)şi Honorius (vest). Imperiul roman de Apus
395-423 d. Hr.Honorius
410 d. Hr.cucerirea Romei de către Alaric.
425-455 d. Hr.Valentinianus III.
451 d. Hr.Aetius îl învinge pe Attila.
455 d. Hr.vandalii conduşi de Genseric ocupă Roma.
456-472 d. Hr.influenţa lui Flavius Ricimer,
476 d. Hr.detronarea lui Romulus Augustulus de Odovakar


Prezentare realizata pentru dumneavoastra de: Corina & Bogdan Simeanu

Folosim și cookies din motivele menționate pe pagina -> Politica de confidențialitate X

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien